Chào mừng bạn đến với website Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội

Có 115 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

01/VBHN-BGDĐTVăn bản của Bộ GDĐTSở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội13-06-2024
2 Văn bản hợp nhất Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

04/VBHN-BGDĐTVăn bản của Bộ GDĐTSở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội13-06-2024
3 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

(Tải File đính kèm)

05/VBHN-BGDĐTVăn bản của Bộ GDĐTSở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội13-06-2024
4 Thành phố Hà Nội hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID)

(Tải File đính kèm)

11/2024/NQ-HĐNDVăn bản thành phốSở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội31-05-2024
5 Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

1469/KH-SGDĐTVăn bản của SởSở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội21-05-2024
6 Quyết định ban hành nội quy bảo vệ bí mật nhà nước Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của SởSở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội09-05-2024
7 Rà soát, tiếp nhận hồ sơ bổ sung, giải quyết chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

 Văn bản của SởSở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội07-05-2024
8 Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/3/2024 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố Hà Nội

(Tải File đính kèm)

03/CT-UBNDVăn bản thành phố 22-03-2024
9 Quyết định về việc điều chỉnh cơ cấu giải và giải thưởng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Thành phố.

(Tải File đính kèm)

5847/QĐ-BTCVăn bản thành phố 21-11-2023
10 V/v tổ chức hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023

(Tải File đính kèm)

3586/SGDĐT-VPVăn bản của Sở 04-10-2023
11 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

3582/SGDĐT-VPVăn bản của Sở 04-10-2023
12 Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐGD Hà Nội

(Tải File đính kèm)

08/TB-CĐGDVăn bản 01-08-2023
13 Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 26/6/2023 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

(Tải File đính kèm)

10/CT-UBNDVăn bản thành phố 30-06-2023
14 Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(Tải File đính kèm)

13/2023/QĐ-UBNDVăn bản thành phố 29-06-2023
15 Tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008-01/8/2023)

(Tải File đính kèm)

1944/SGDĐTVăn bản của Sở 13-06-2023
12345678