Chào mừng bạn đến với website Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội

Có 14 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông tư 13/2017/TT-BGDĐT Quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập- Bộ GD-ĐT ngày 23/5/2017

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Bộ GDĐT 30-01-2018
2 Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Bộ GDĐT 30-01-2018
3 QĐ ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

(Tải File đính kèm)

2516/QĐ-BGDDTVăn bản của Bộ GDĐT 27-01-2018
4 QĐ ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III

(Tải File đính kèm)

2515/QĐ-BGD ĐTVăn bản của Bộ GDĐT 27-01-2018
5 QĐ ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV

(Tải File đính kèm)

2514/QĐ-BGD ĐTVăn bản của Bộ GDĐT 27-01-2018
6 Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Bộ GDĐT 16-01-2018
7 QĐ ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Bộ GDĐT 06-01-2018
8 QĐ ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Bộ GDĐT 06-01-2018
9 QĐ ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Bộ GDĐT 06-01-2018
10 QĐ ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Bộ GDĐT 06-01-2018
11 QĐ ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Bộ GDĐT 06-01-2018
12 QĐ ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Bộ GDĐT 06-01-2018
13 Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Bộ GDĐT 06-12-2015
14 Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

(Tải File đính kèm)

08/2013/TT-BNVVăn bản của Bộ GDĐT 06-12-2015